Fraværstal

 

Gennemsnit for alle elever på Gymnasiet HHX Ringkøbing:

 Gymnasiet HHX Ringkøbing  Skoleåret  Fysisk fravær  Skriftlig fravær*
   2017/2018  5,85% -
       

 

* Det har ikke været muligt at opgøre status over elevernes afleveringer i skoleåret 2017/2018, da der ikke har været adgang til et system, og der har været tvivl om regelsættet.
Tallene vil være tilgængelige for skoleåret 2018/2019.