Tilstedeværelsespolitik 

På Gymnasiet HHX Ringkøbing er følgende regler gældende:

  •        Elevens samlede fravær må højst være 8 procent ved sidste karaktergivning.
  •        Fraværet i enkelte fag må højst være 15 procent ved sidste karaktergivning.
  •        Alle skriftlige afleveringer skal afleveres inden sidste karaktergivning.
  •        Hvis disse regler overtrædes, kan eleven ikke indstilles til eksamen/oprykning til næste klassetrin.

Hvis skolen vurderer, at fraværet er for højt, vil man:

  1.     Modtage en skriftlig advarsel
  2.     Få frataget SU/Indkaldes til samtale sammen med forældre
  3.     Ikke blive rykket op/komme til eksamen

Indstempling gennem fingeraftrykssystemet må kun finde sted, hvis man er til stede i undervisningen.

Overtrædelse af denne regel betragtes særdeles alvorligt og vil føre til øjeblikkelig skriftlig advarsel. Og ved gentagelse kan bortvisning finde sted.

I forbindelse med ønsker om friperioder, eksempelvis til rejser, skal eleven være meget opmærksom på, at en sådan friperiode øger risikoen for, at eksamen/oprykning ikke finder sted.

Der kan kun dispenseres fra reglerne i helt særlige tilfælde – ved alvorlig sygdom eller lignende. Og der kan kun dispenseres, såfremt det er fagligt forsvarligt.