Fagene på HHX

Fagene på handelsgymnasiet kan relateres til dagens nyheder i aviser og TV.
Undervisningen er i sig selv meget forskelligartet i form og indhold - og kan spænde fra traditionel klasseundervisning, gruppearbejde til virksomhedsbesøg og foredrag.
Udover de "nye" økonomiske fag består HHX også af kendte fag fra folkeskolen, bl.a. Dansk, Samfundsfag og Matematik.
De "kendte" fag opleves på en ny og spændende måde relateret til dagligdagen hos virksomheder og personer.