Afsætning B/A

Alle elever på Gymnasiet HHX Ringkøbing har faget Afsætning, men det indgår forskelligt i de tre studieretninger.

  • Studieretningen ØKONOMI: obligatorisk fag på B-niveau.
  • Studieretningen MARKETING: studieretningsfag på A-niveau
  • Studieretningen INTERNATIONAL: enten obligatorisk fag på B-niveau eller studieretningsfag på A-niveau.

Hvad er Afsætning B/A?

Hver dag støder du på mange virksomheder i blandt andet reklamer, på nettet, og når du shopper. I faget Afsætning lærer du, hvordan virksomheder bedst muligt opfylder kundernes behov og ønsker for at kunne sælge og tjene mest muligt.

En række forskellige ting påvirker virksomhederne både i Danmark og uden for landets grænser. Det kan eksempelvis være konkurrenter og forskellige love og regler. I Afsætning lærer du, hvordan disse ting påvirker forskellige virksomheder, og hvordan man finder oplysninger om fx kunder og konkurrenter.

Jo mere virksomhederne ved om kunderne og konkurrenterne, des bedre kan virksomhederne sælge det rigtige produkt og fastsætte den rigtige pris. Du bliver udstyret med redskaber i faget, som blandt andet gør dig i stand til at komme med forslag til, hvilken reklame en virksomhed bør udarbejde. Hvordan en emballage bør se ud, og hvor virksomhedernes produkter bør sælges.

Når du senere i livet bliver ansat i en virksomhed eller starter din egen virksomhed, vil du kunne anvende fagets kompetencer i en lang række situationer, som ekesempelvis salg og markedsføring.

Link til undervisningsministeriets fagbeskrivelse for Afsætning

Hvis du vil vide mere om faget, kan du læse mere i Undervisningsministeriets læreplan for Afsætning:

Afsætning A-niveau  

Afsætning B-niveau