Dansk A

Dansk A er obligatorisk i alle studieretninger.

Hvad indeholder Dansk A?

Dansk på handelsgymnasiet adskiller sig fra faget på de andre gymnasiale uddannelser på ét punkt. Vi tilbyder et Moderne Danskfag; vi tilbyder et danskfag, som har fingeren på pulsen; elevernes puls!

Et af de områder, hvor vi adskiller os, er det materiale, vi arbejder med. På handelsgymnasiet sigter vi i undervisningen mod jeres samtid og fremtid; hvad får I brug for i jeres videre uddannelse og arbejdsliv.

I undervisningen arbejder vi med tre hovedområder: Medier, litteratur og sprog. For alle hovedområderne gælder det, at I skal opnå viden om jeres samtid og fremtid – både gennem nyt og samtidigt materiale og noget ældre. På handelsgymnasiet læser vi fx ikke tekster fra Romantikken ” bare for at gøre det” og fordi ”man skal”. Vi vil vise jer, at, den ellers noget ældre periode kan kaste lys over noget af det, vi møder i vores hverdag. Vidste I fx, at Arlas reklamer for økologiske produkter bygger på den samme tankegang, som man havde i Romantikken?

Vi arbejder i høj grad med nyt og samtidigt materiale, fordi vi vil klæde jer på til at begå jer i livet udenfor skole – både nu og i fremtiden. For eksempel kan man undersøge, hvilke virkemidler diverse nutidige medier anvender i nyhedsformidlingen, eller man kan undersøge, hvilke konsekvenser sociale medier som fx Facebook har for det enkelte menneske.

Naturligvis skal der analyseres og fortolkes meget, og kravene til fx korrekt stavning i stilene bliver ikke mindre. Tværtimod. Vi stiller høje krav, fordi vi ved, det giver dygtige elever, der klarer sig godt – også når de forlader os.

Link til Undervisningsministeriets fagbeskrivelse for Dansk

Hvis du vil vide mere om faget, kan du læse mere i Undervisningsministeriets læreplan for Dansk:

Dansk A-niveau