Engelsk

På HHX er Engelsk A obligatorisk og dermed et 3-årigt fag, der afsluttes med en mundtlig og/eller skriftlig eksamen.

Hvad indeholder Engelsk A?

Hvad har Rule Britannia, Jay-Z, Ernest Hemingway, The Daily Show with John Stewart, Monty Python, Winter’s Bone og Nike til fælles?

De giver alle et billede af britisk og amerikansk kultur, som er kernen i engelskfaget på HHX. Kultur, samfundsforhold og kommunikation er de væsentligste områder, vi beskæftiger os med. For at forstå kommunikation og kultur er vi nødt til at bruge det engelske sprog som redskab. Uden ordforråd, grammatik og samtaleevner kan vi ikke forstå amerikansk og britisk kultur og samfund, som er meget vigtige i en globaliseret verden.

I undervisningen læser vi tekster. Tekster er ikke bare romaner, noveller og artikler. Tekster er også film, musik, billeder og websites. Vi analyser materialet, så vi får en forståelse for den kultur og samfundsopfattelse, som ligger bag. Dvs. at vi kan komme bag om det åbenlyse og forstå de grundlæggende elementer i britisk og amerikansk kultur. 

I den daglige undervisning taler og skriver vi engelsk, så vi får nok viden om disse samfund, så vi fx kan få svar på, hvorfor amerikanerne er så konkurrenceprægede og individualistiske. Vi kan også få svar på, hvorfor fodbold er vigtigt i Storbritannien og hvorfor amerikansk tv og musik er populært.

På HHX indgår derudover også emner som markedsføring og økonomi i forbindelse med de andre fag.

Link til Undervisningsministeriets fagbeskrivelse for Engelsk

Hvis du vil vide mere om faget, kan du læse mere i Undervisningsministeriets læreplan for Engelsk:

Engelsk A-niveau