Erhvervsjura

På HHx er Erhvervsjura C obligatorisk. Faget er 1-årigt og placeret på HH3. Det kan afsluttes med en mundtlig eksamen.

Hvad indeholder Erhvervsjura C?

I Erhvervsjura skal du lære om de erhvervsrettede love, og hvordan de både skaber muligheder og sætter rammer for den internationale og markedsorienterede virksomhed.

Du skal altså lære at kunne:

  • reflektere over både nationale og internationale juridiske problemstillinger for en virksomhed.
  • identificere erhvervsretlige problemstillinger gennem forståelse af de juridiske grundprincipper, der gælder i et demokratisk retssamfund.
  • inddrage faglig metode i forbindelse med problemstillinger omkring forebyggelse og løsning af retlige konflikter.

Link til Undervisningsministeriets fagbeskrivelse for Erhvervsjura

Hvis du vil vide mere om faget, kan du læse mere i Undervisningsministeriets fagbeskrivelse for Erhvervsjura.

Erhvervsjura C-niveau