Historie

Faget Historie B er obligatorisk på alle studieretninger. Faget er placeret på HH2 og HH3.

Hvad indeholder Historie B?

Hvad kunne få den 40-årige amerikaner Wade Michael Page til at gå ind i et Sikh-tempel og skyde vildt omkring sig i august 2012? Jo, sikher går med turbaner lige som de al-Qaeda-krigere, der med jævne mellemrum dukker op på tv-skærmen og kommer med trusler mod Vesten – og i Pages verden var alle, der går med turban, muslimer, og alle muslimer terrorister, så et angreb på templet var jo egentlig en god gerning…

Men sikher er ikke muslimer, og alle muslimer er ikke terrorister – ligesom alle terrorister ikke er muslimer.

I historie arbejder vi også med nutiden – og prøver at forklare den på baggrund af fortiden fx i forbindelse med et emne som terrorisme. Hvordan har forholdet mellem den vestlige og arabiske været og udviklet sig forud for angrebet mod USA i 2001 – og hvordan kan det være med til at forklare vreden mod Vesten? Og hvad med Vestens reaktion på terrorangrebet – lever den op til vores idealer om demokrati og menneskerettigheder?

Et andet emne kunne være den danske udvandring til bl.a. USA i midten og slutningen af 1800-tallet, der sammenlignes med nutidens indvandring til Danmark og andre vestlige lande. Hvad fik næsten 10 % af den danske befolkning til at rejse om på den anden side af Jorden? Push- og pull-faktorerne er derfor centrale: Hvad var så dårligt i Danmark, at så mange blev ”skubbet” ud – og hvad var så godt i fx USA, at så mange blev ”trukket” dertil? Og hvor forandrede er faktorerne i dag?

Historien gentager sig, men aktørerne skifter; dem vi i dag ser som vores venner, var måske vores fjender for 20 år siden, og omvendt – formålet med Samtidshistorie er at give dig et indblik i den politiske, økonomiske, kulturelle og sociale udvikling i Danmark og verden gennem de seneste ca. 200 år, så du får en større forståelse for din samtid.

Link til Undervisningsministeriets fagbeskrivelse for historie

Hvis du vil vide mere om faget, kan du læse mere i Undervisningsministeriets læreplan for Historie:

Historie B-niveau