Kulturforståelse C

Faget Kulturforståelse har forskellig vægtning på de tre studieretninger:

  • Studieretningerne ØKONOMI og MARKETING: Eleverne har mulighed for at vælge Kulturforståelse som valgfag på HH3.
  • Studieretning INTERNATIONAL: De elever, der ikke har Spansk A som studieretningsfag, har Kulturforståelse C som studieretningsfag. Elever med Spansk A som studieretningsfag har mulighed for at vælge Kulturforståelse som valgfag på HH3.

Hvad indeholder Kulturforståelse C?

I Kulturforståelse lærer du om fremmede kulturer.

Hvad kendetegner disse kulturer, og hvad skal man være opmærksom på, når man skal forhandle med forretningsfolkfra fx Japan eller USA?

Du lærer også om den danske kultur og den danske identitet. Hvad vil det sige at være dansker? Hvilke værdier og normer har vi? Hvad sker der, når vi møder nogle mennesker med en helt anden kultur?

Eksempler på emner i Kulturforståelse:

Hvad er kultur?

  • Vi arbejder med forskellige kulturbegreber og omsætter dem i praksis.
  • Vi laver landebeskrivelser, der viser de enkelte landes kulturelle særpræg.
  • Kommunikation og kropssprog.

Kulturmøde

  • Vi arbejder med mødet mellem ung og voksen.
  • Ungdomskultur (fx reality-tv) og de voksnes holdninger til den.
  • Unges identitet.

Ikke-vestlig kultur

  • Vi arbejde med normer, værdier og andre kulturelle særpræg i fx Kina.
  • Besøg af udlændinge bosat i vores område.

Undervisningen varierer mellem gennemgang af relevante kulturbegreber og en masse selvstændigt arbejde - individuelt, parvis eller i grupper - hvor du har mulighed for at udfolde dine kreative talenter!

Link til Undervisningsministeriets fagbeskrivelse for Kulturforståelse

Hvis du vil vide mere om faget, kan du læse mere i Undervisningsministeriets læreplan for Kulturforståelse:

Kulturforståelse C-niveau