Markedskommunikation

Faget Markedskommunikation har forskellig vægtning på de tre studieretninger:

  • Studieretningerne ØKONOMI og INTERNATIONAL: Eleverne har mulighed for at vælge Markedskommunikation som valgfag på HH3.
  • Studieretning MARKETING: Markedskommunikation C er et studieretningsfag på denne studieretning.

Hvad indeholder Markedskommunikation C?

Vidste du, at du bliver udsat for mere end 3.000 marketingbudskaber om dagen?

Hvordan skal man som virksomhed kunne brænde igennem, når der er så megen konkurrence om os som forbrugere?

Hvor mange ben har elefanten? Indianer eller eskimo?                                         
       
  • Hvor mange ben har elefanten?
  • Indianer eller eskimo?

I faget Markedskommunikation arbejder vi bl.a. med reklamepsykologi, og vi ser på, hvordan virksomhederne anvender mange forskellige virkemidler og dermed ofte "snyder" vores hjerner.

Virksomhederne henvender sig i dag til alle sanser, så udover almindelig branding lærer du også om lyd- og duftbranding.

Du lærer tillige både at analysere reklamer og kreativt at opbygge egne reklamer.

Link til Undervisningsministeriets fagbeskrivelse for Markedskommunikation

Hvis du vil vide mere om faget, kan du læse mere i Undervisningsministeriets læreplan for Markedskommunikation:

Markedskommunikation C-niveau