Matematik

Hvad indeholder Matematik C/B/A?

 

Alle har jo nok stiftet bekendtskab med Matematik på et eller andet tidspunkt i folkeskolen. Folkeskolen har nogle mål, som skal opnås efter 9. klassetrin. Matematik er for de fleste noget med tal, problemregning, bogstavregning (algebra) og meget mere.

Faget Matematik tager på HHX udgangspunkt i faget som et anvendelsesfag, som dog på B-niveau gradvist udvikler sig til et videnskabsfag. I højsæde er ordet "kompetence".

At være kompetent betyder ikke blot, at man kan en masse faglige ting, men også, at man kan anvende sin faglighed i forskellige situationer. Hvis man lærer noget, som man ikke kan anvende, ja så er man ikke kompetent.

På Gymnasiet HHX Ringkøbing kan du tage Matematik på alle tre niveauer C, B og A. I faget er der noget kernestof, som på alle områder er kendt fra folkeskolen - beskrivende statistik, funktionslære, rentesregning, men der er også mange nye områder.

Alle på HHX skal som minimum have Matematik på C-niveau, men mange videregående uddannelser kræver Matematik på B-niveau.

Har vi brug for Matematik? Måske?

Rentesregning: er måske den del af kernestoffet, som har mest relevans for de fleste.

Skal du være bankrådgiver og rådgive privatkunder om boligkøb, pensionsopsparing eller meget andet om penge, ja så er det vigtigt at være kompetent på dette område. Man skal kunne forklare kunderne, hvilke beslutninger der skal træffes, og hvilke konsekvenser disse beslutninger kan få ...

Computere og teknologier: For at udvikle samfundet er Matematik jo vigtig. For mange år siden var der en britisk matematiker (Alan Turing), som udviklede tanken om en computer og opstillede en model for, hvorledes en computer kunne komme til at virke. Først senere kom fysikerne til og udviklede så rent faktisk computeren.

Hvis man tænker på, hvor afhængigt det moderne menneske er af teknologier, så er Matematik jo ikke helt uden nytte.

Man kan i flæng nævne mange store danske virksomheder, som er helt afhængige af dygtige mennesker (med et vist matematisk niveau): Mærsk, Vestas, Novo Nordisk, Haldor Topsøe, Lego, Danfoss, Grundfos osv.

Logisk tankegang: På et udviklingsmæssigt niveau er Matematik jo også vigtigt.

At kunne ræsonnere og tænke i abstrakte sammenhænge er vigtigt for borgere i et samfund, hvis man vil udvikle samfundet og dets velfærd. Danmarks fremtidige konkurrenceevne vil afhænge af vores uddannelsesmæssige niveau - og her spiller Matematik en afgørende rolle.

Så måske synes du ikke, at Matematik er nyttigt for dig, men vi som samfund har brug for et vist matematisk niveau.

Link til Undervisningsministeriets fagbeskrivelse for Matematik

Hvis du vil vide mere om faget, kan du læse mere i Undervisningsministeriets læreplaner for faget Matematik:

Matematik A-niveau

Matematik B-niveau

Matematik C-niveau