Psykologi

Faget Psykologi C er et valgfag på HH3.

Hvad indeholder Psykologi C?

Psykologi bruges i mange forskellige - også faglige - sammenhænge til forståelse af mennesket, dets udvikling (både universelt og under nærmere definerede livsomstændigheder).

Derfor giver Psykologi eleverne mulighed for at udvikle forståelse og respekt for menneskers forskellighed på baggrund af personlige, sociale og kulturelle faktorer, hvilket forbedrer elevernes kompetence i forhold til at navigere i en foranderlig og globaliseret verden.

Link til Undervisningsministeriets fagbeskrivelse for Psykologi

Hvis du vil vide mere om faget, kan du læse mere i Undervisningsministeriets læreplan for Psykologi:

Psykologi C-Niveau