Læsevejledning

På Gymnasiet HHX Ringkøbing ønsker vi at hjælpe alle elever godt gennem uddannelsen. Derfor screener vi alle 1. års elever for at se, hvordan de læser.

  •  Hvis eleven opnår en lav score, indkalder vi eleven til en samtale med læsevejlederen.
  •  Eleven tilbydes en ordblindetest med henblik på ansøgning om IT-rygsæk.
  •  Hvis eleven får bevilliget en IT-rygsæk, gives der introduktionstimer, hvilket læsevejlederen også tager sig af.

Derudover hjælper jeg også gerne de elever, der oplever læsevanskeligheder uden at være ordblinde. Nogle elever ligger i gråzonen og kan måske ikke få bevilliget rygsækken, men derfor kan de godt opleve et behov for hjælp alligevel. Jeg kan for eksempel hjælpe med struktur og formuleringer, når de skriver større opgaver som DHO og SRP.

Ring eller send en mail.

Marianne Ivarsen Olesen                                  
Læsevejleder/ underviser

MI@ucrs.dk

Tlf.: 9732 0200