Aktiviteter

Ikke bare bøger og lektier

En ungdomsuddannelse handler ikke kun om at blive fagligt klog, men også klogere på sig selv som menneske.

Her er det sociale aspekt vigtigt. Samvær med klassekammerater, elever fra andre klasser og årgange og lærerne er en vigtig del af dette - især på en mindre skole som Gymnasiet HHX Ringkøbing.

Derfor afholdes der forskellige sociale aktiviteter uden for skoletiden i løbet af året.

Festerne

Festerne er en vigtig del af elevernes sociale liv på skolen. For nogle år siden valgte elevrådet at afgive ansvaret for festerne til et festudvalg. Alle klasser har mulighed for at have et eller flere medlemmer af festudvalget.

Festerne er spredt ud over skoleåret og har derfor forskellige "temaer":

Sportsarrangementer

Eleverne har mulighed for at deltage i kommunens fodboldturnering i begyndelsen af skoleåret, hvilket flere klasser har valgt at gøre.

Herudover arrangeres der i løbet af skoleåret danmarksmesterskaber i forskellige sportsgrene for alle landets handelsskoler og handelsgymnasier. På Gymnasiet HHX Ringkøbing har vi valgt at deltage i DM i Indefodbold og DM i håndbold. For deltagelse ved DM kræves et vist sportsligt niveau samt en fraværsprocent under 5.

Nogle år har eleverne valgt at udfordre lærerne/ledelsen i ishockey. Her har det sportslige niveau måske ikke været så højt, men det har været nogle hyggelige aftener.