Hvad laver elevrådet?

 

  • Elevrådet er rammen om elevernes demokratiske indflydelse på skolens hverdag, og det vælges en gang om året af de enkelte klasser.
  • Elevrådet er også repræsenteret i skolens (UCRS) bestyrelse, hvor de har en enkelt plads.


Elevrådet varetager til enhver tid elevernes ønsker. Vi arbejder for, at Gymnasiet HHX Ringkøbing fortsat kan være et sted, hvor alle elever føler sig trygge, både fysisk og psykisk, at eleverne kan have deres hverdag i et sundt studiemiljø, og at alle elever føler sig retfærdigt behandlet.

 

Elevrådet 2018-2019 

Stine Vang Krogh Jensen

HH3e

Formand

Asger Nohns Jensen

HH2a

Næstformand

Mikkel Søgård

HH3a

Maria Thesbjerg Ibsen

HH3b

Emma Møller Kirkgaard

HH3c

Sophie Willum Braae

HH3d

Anton Sommer

HH2b

Julie Spaabæk Kobberø

HH2c

Gabriel Atkinson Jørgensen

HH2d

Rasmus Lundgård Thomsen

HH1a

Esther Morsing Kristensen

HH1b

Furkan Jaafar Hashem

HH1c

William Holm Slot

HH1d

Laura Kristine Askjær

EUD